Amoresky -
Karel Kryl -  Zbytku svých přátel

Peterborough - Lanzarote - Mnichov 1981 - 1982


Daleko od břehu
déšť čeří vodu říční
zbobtnalou od sněhu.

Jdeme jak náměsíční -
dlaň v dlani. Skoro sen
a skoro - probuzení.

Jsme k smrti narozeni.

Déšť vodou orosen
mění se v hladinu,
já v tebe. Neznatelně.

Stesk hudby Martinů
na cizí kazatelně:
už dávno nevoní
dým z bramborové nati!

Ach, marno vzpomínati:
Předvčerem? ...  
Předloni? ...
.:.
Jsem lapis lazuli,
ty rubín. Co ti říci,
jen mlčet mohu-li?

Já, pytlák, rybařící
dlaní jak čeřenem,
bez lístku, bez licence,
v panenské podprsence?

V jezeře zčeřeném
dechem tvým, ledovým
z chlazené kokakoly?

Neptej se, nepovím,
ať ptáš se na cokoli!

Než krása vybledne
jak barva na ovoci,
mám právo první noci,
ač teprv poledne ...
.:.
Déšť padá z oblohy,
nezemský, nenebeský.

Já - palcem u nohy -
kreslím ti arabesky
do písku na břehu.

Jsme ve třech. My dva sami
a moře s medúzami.

Ještě jsi ve střehu;
s ňadry jak s kornouty
s touhou. Ne se zmrzlinou!

Já s tebou - se mnou ty.

Má ústa s tvými splynou ...

Ve světě hovádek,
snobů a vetešníků
sním v dešti bez deštníku
s princeznou z pohádek.
.:.
Jdem spolu z divadla
a měsíc svítí ve tmě
jak talíř kyvadla.

Ach veď mě, lásko, veď mě,
kam jenom chce se ti -
tmou nocí, travou stepí!

Ač vidím, přec jsem slepý;
a z prstů deseti
jen půlka zbyla mi:
ta, která tvoje svírá.

Rozmlouváš s vílami:
královna Drahomírá -
záhadná, mlčící.

Pak - sladká, tajnosnubná,
líbáš mě koncem dubna
ve žlutém měsíci ...
.:.
Je dílem rozmaru
a neskonale ženská, 
výbojná postaru
a zcela nevojenská.

Ponejvíc ukryta;
leč občas také není,
čímž vzbouzí pokušení.

Prostá, či složitá,
střídmá, byť ležérní,
cudná i vyzývavá.

Ač zcela nemoderní,
přec není přelétavá.

Je hebká na dotek.
Bělejší sněžných plání!

Je - zkrátka k zulíbání
krajka tvých kalhotek!
.:.
Sbor božských harfenic
nechť chválí z Kapitolu
to dvojnásobné nic,
nazvané po atolu,
jež tolik sluší ti!

Vždyť - místo aby skrylo -
jen ještě zvýraznilo, 
co mělo zakrýti!

Leč zdání běloby,
kde končí světlehnědá,
víc, nežli mělo by,
hladinu krve zvedá.

A nejsem jediný,
kdo cítí touhu matnou
být na chvilinku šatnou,
v níž svlékáš bikini.
.:.
Lehounce - jako dech
či kresba pana Šímy -
svítá. Hluk na schodech:
to babka přináší mi
noviny. Pohromy
a staronové zvěsti.

Košilka na pelesti
v ložnici v trojdomí.

Pod okny procitá
svítání mnohohlasé.

Hedvábím prošitá
přikrývka shrnula se
stranou. Dvě maliny
v růžově hnědém rastru
na kopcích z alabastru
uprostřed krajiny ...
.:.
Jak Victoria regia
jsi svoji sukni rozestřela,
pečlivě tajíc, co i já
vidět bych chtěl. Dech tvého těla,
tvá gesta, smích a pohledy,
tak potměšile svádějící
k rozmarným hříčkám se zajíci,
mě děsí. Žárlím, škaredý
jeskynní mužík gypsový, 
patřící do paláce hrůzy.

Ty, svěžejší než vřesoví,
pečlivě ladíš svoji chůzi.

Hle - Krása! Zraky vznesu k ní.

A tisíc vteřin do minuty
chci zírat. (Na ten vyklenutý
trojúhelníček pod sukní.)
.:.
Spát s tebou v dopise?
Že lze to? Třesky plesky!

Jen pojď a dotkni se!

Z kotouče gramodesky
zaznívá piano:
dvě noty od Ravela
uprostřed tvého těla.

Ne noc a neráno.

Příšeří průsvitné
záclonou okna vzlíná.

Růžový úsvit tne
do něhy tvého klína,
jenž vzkvétá poupětem.

A já mám jako svatí
sedět a netrhati
a hloubat nad světem?
.:.
Měl bych se zardíti,
když chtěl bych býti vánkem,
jenž drze hladí ti
nylonky pod volánkem?

Vždyť pad jsem do tenat,
která jsi rozestřela
na schodech do kostela!

Měl bych se červenat,
že s prsty mokrými
postávám při kropence?

Že hloubám nad rýmy
na tvé rty - na pupence -,
holoubky na báni?

Ta nežná zaoblení
nejsou jen na modlení!

Jsou také k líbání!
.:.
Na louce, zjíněné
kožíškem hranostaje,
do dlaně, vklíněné
v mou, kreslím jinotaje -
něžné - a nezbedné.

Můj malík ve tvém stisku
je větší obelisku.

Kam oko dohlédne,
korunky ocúnů
v samotě nahých polí.

Zlehounka odsunu 
dlaň tvou, jež vlhká solí
svírá dva naháčky.

A když se dotknu těla,
vydechneš zrůžovělá:

"Miláčku ...  na háčky! ..." 
.:.
Dívám se potají
na tvoji nahou něhu.

Tvé ruce všívají
červenou linku stehů
na čínské hedvábí
světlejší kvítků lilku.

Monogram na košliku
rudý jak jeřáby
podzimních chodníčků.

Dopil jsem svoji sklenku.

Otevřu ledničku -
a přijdu na myšlenku:

Víš, že až došiješ
písmena započatá,
máš jméno pro ptáčata,
která v nich ukryješ?
.:.
Skyla se na chvíli
za zralé oblé klasy,
mou starou košili
co plavky oblékla si
a teď - jak vodnice -
uličník rozjívený -
hrabe se z vodní pěny.

Venuše - svůdnice:
dvě lesní jahody
vtesané do tkaniny.

Na trávě u vody
dobývám Apeniny,
jsa náhle Caesarem.

Ty - vzdáváš. Hradbu boků
i chlumek na soutoku
dvou říček s nektarem ...
.:.
Vlá vítr větvemi,
jež podzim zbavil šatu.

Pod nimi jdeme my.

Rok pílí k slunovratu,
já k tobě - ke mně ty:
dva konce jedné nitě.

Jsme ve dvou. Zákonitě.

Dvě půle lunety,
dvě čárky rovnítka,
dvě oči jedné tváře;
dvoudílná povídka
z jednoho kalendáře.

Jsme dopis - s adresou.

Jsme prsten - s turmalínem,
tvůj klín, když mým je klínem
a rty tvé moje jsou.

.:.
Noc, plná stříbra, dlí
v černokněžnické sluji.

Strach s tmou - dvě zábradlí,
která nás rozdělují -
bělobou zapadly.

Hermelín kralevice -
hůl slepce - chobotnice
s bílými chapadly -
lilie u cesty,
jež trhati jsi chtěla.

Ukrývám v ruce stý
díleček tvého těla,
hladšího voskovic.

Pahorek, který vábí,
ukrytý pod hedvábí.

Jsme spolu ...  A co víc? ...
.:.
Andělské perutě
v sevřených dlaních svíráš.

Já do svých beru tě
a ty se otevíráš -
sladká až k zalknutí,
doběla rozpálená.

Poklekám na kolena.

Do klína vtisknu ti
polibek, cudnější
než políbení čela.

Tvé ruce konejší
má víčka rozechvělá
a moje vlasy mnou.

Ač oba nevidomí,
vidíme v bezvědomí ...

Jsem tebou. A ty - mnou.
.:.
Vybledla na veteš
slovíčka básníkova.

Ty chceš mě - já tě též:
leč bojíme se slova
jak skoku do vody,
v níž hrozí utopení.

Schouleni u topení
nádražní budovy,
dýcháme pachy vlaků.

Po sobě hladoví
toužíme po zázraku,
v němž někde na trati
z Prešova do Koblence
je azyl pro milence,
v kterém se neplatí ...
.:.
Řeklas mi před chvilkou,
že už tě nemiluji.

Teď pod tvou košilkou
prsty mé modelují
hebounká úbočí
pahorku kulatého.

Je pátek - třináctého.
Výročí? - Jedno čí.
Snad tvoje? Nebo mé?
Mé jizvy dobolely.

Svádíš jak Salome,
když hlas tvůj, rozechvělý
jak trsy bojínku,
kouř nad plamenem svící,
vydechne, vzlykající:

"Netrap mě ...  Kájínku ..."
.:.
Za vodou Marakeš -
na dohození blízko.

V sluchátku Mama Cash
a progresivní disco
a plavky děvčátek,
zrosené mořskou pěnou.

Samotu, protrpěnou
ze čtvrtka na pátek,
noc s sebou vzala si.

Levicí kůži hladím
na šíji pod vlasy.

Pravá jde sloupořadím
tvých prstů. V podpaží
pak zastaví se krátce,
než skončí na zahrádce
na druhém podlaží ...
.:.
Prý z Máchy kradu. Z Vrchlického, Sovy,
Seiferta, Hory, Čecha, Nezvala,
z Havlíčka, Sládka, Kainara - a kdo ví,
z koho snad ještě. Kradu Holanovi,
Diviše včetně, Šrámka, Skoumala,

Kabeše, Racka, Hálka s Listopadem,
Nerudy s Brouskem, Biebla s Vodňanským.
Kdekdo mi půjčil. A byť chcípám hladem,
seju a sklízím. - Pole leží ladem.
Nepřu se. Nervu. - Vlastně - nemám s kým.

Ortena, Grušu, Neumanna a Tyla,
Skácela, Reynka, Mertu, Halase:
- okrad jsem všechny. Poezie zbyla.
Zítra snad jiní budou krásti Kryla.
A zaplaťpánbůh! Bylo na čase.
.:.

1